Szkolenie podstawowe

Oferta skierowana jest do osób nie posiadających doswiadczenia w posługiwaniu się bronią palną (pistolet, karabinek, broń gładkolufowa).

Profil szkolonego:

 • osoba, która nie miała dotychczas kontaktu z bronią palną
 • osoba, która stara się o pozwolenia na broń
 • osoba, która dawno nie miała kontaktu z bronią palną
 • funckjonariusz, pracownik SUFO, który pragnie podwyższyć swoje kwalifikacje i umięjętności w posługiwaniu sie bronią palną krótką.

Zagadnienia w trakcie szkolenia:

 • podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią
 • budowa i działanie pistoletu, karabinku, broni gładkolufowej
 • częściowe rozkładanie i składanie broni
 • ładowanie/ rozładowanie broni
 • praca na języku spustowym
 • zasady prowadzenia celnego i skutecznego ognia
 • przyjmowanie postaw strzeleckich
 • usuwanie usterek i zacięć
 • zasady zachowywania się na strzelnicach
 • zasady przemieszczania się z bronią
 • ćwiczenia strzeleckie przed egzaminem na pozwolenia na broń

Szkolenie rozszerzone

Oferta skierowana jest do osób, które odbyłly szkolenie podstawowe lub też pragną poszeżyć i utrwalić swoją wiedzę i umiejętności.

Profil szkolonego:

 • osoba, która odbyła kurs podstawowy
 • osoba aktywna w sporcie strzeleckim, która posiada wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.

Zagadnienie w trakcie szkolenia:

 • zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią
 • strzelanie z lewej i prawej ręki (pistolet)
 • strzelanie z różnych postaw strzeleckich
 • strzelania dynamiczne (w ruchu, zza zasłon, do zmieniających się celów itp.)
 • techniki przenoszenia broni
 • techniki dobywana broni (pistolet), przeładowywania, skutecznego celowania, wymiany magazynka itp.
 • strzelanie precyzyjne (karabinek)
 

Czas trwania szkoleń oraz ich cena zależą m.in. od ilości szkolonych, zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia, ilości zaangażowanych instruktorów, ilości zaangażowanych jednostek broni oraz amunicji. Każde szkolenie może być wzbogacone o zagadnienia paramedyczne. Organizujemy także strzelania, zawody w ramach spotkań integracyjnych dla zorganizowanych grup (oferta i cennik ustalany jest indywidualnie).

.