Monitoring

Usługi wsparcia dla systemów bezpieczeństwa i ochrony. Loty VLOS oraz BVLOS. Wykonywanie dokumentacji filmowej, fotograficznej. Możliwość monitoringu w warunkach ograniczonej widoczności przy użyciu termowizji, podczerwieni. Audyt realizacji inwestycji oraz inspekcje obiektów.

Usługi specjalistyczne

Wykonywanie nalotów fotogrametrycznych. Wykonywanie ortofotomap i modeli 3D terenów inwestycji.