Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) jest podstawą do planowania strategii rozwoju firmy. Target s. c. oferuje wsparcie w realizacji wyznaczonych celów przy wykorzystaniu doświadczeń typowo wywiadowczych - human intelligence, biznes intelligence.  
Jesteśmy w stanie z chirurgiczną dokładnością zebrać informacje z rejonu zainteresowania, przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz dostarczyć informacje wyprzedzające wraz z ich analizą oraz rekomendacjami do dalszych działań. Zebrane przez nas dane dotyczące grup interesariuszy, motywów ich działania oraz wzajemnych powiązań są nieocenioną pomocą w skutecznym osiąganiu celów biznesowych. Oferujemy szybkie i celowe działania informacyjne ukierunkowane głównie na obniżenie nieprzewidzianych kosztów realizacji inwestycji. Ponadto jesteśmy w stanie nadzorować realizację prowadzonych projektów dzięki posiadanym i wypracowanym narzędziom w terenie. Szersze omówienie naszych możliwości, przedstawienie dotychczasowych sukcesów, zaprezentowanie zespołu oraz wstępne dobranie właściwych narzędzi jest możliwe w trakcie spotkania biznesowego.