Do przeprowadzania dla naszych Klientów wywiadu jawnoźródłowego, oprócz standardowych działań związanych z monitoringiem internetu i mediów, wykorzystujemy najnowsze aplikacje dochodzeniowe. Unikatowymi i najskuteczniejszymi na rynku metodami przeszukujemy serwisy społecznościowe, fora, portale branżowe pod kątem uzyskiwania informacji na temat:

  • fałszywych tożsamości aktywnych użytkowników,
  • publikowania fałszywych lub tendencyjnych informacji,
  • trollingu wymierzonego w potencjalną inwestycję itp.

Pola naszej działalności to również informacja biznesowa i gospodarcza, w tym: ustalenia majątkowe, weryfikacja kontrahentów, ustalanie numerów ksiąg wieczystych, pozyskiwanie kluczowych informacji o danej organizacji oraz inne zlecone działania informacyjne.
Wszelkie informacje analizujemy i przekazujemy w formie raportu.